• Research foci

  • E-Assessment
  • Graph Algorithms
  • Graph Matching
 • Education

  since 10/2015
  Promotionsstudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
  10/2013- 09/2015
  M.Sc. in Information Systems an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
  10/2010- 09/2013
  B.Sc. in Wirtschaftsinformatik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster