[εm] – Process Analysis using a Meta Modeling Tool

Riehle Dennis M, Höhenberger Steffen, Brunk Jens, Delfmann Patrick, Becker JörgPublikationstyp
Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz)

Begutachtet
Ja

Publikationsstatus
Veröffentlicht

Jahr
2017

Konferenz
Conceptual Modeling Demos (ER Demos 2017)

Konferenzort
Valencia, Spain

Buchtitel
Proceedings of the ER Forum 2017 and the ER 2017 Demo Track

Herausgeber
Cabanillas Cristina, España Sergio, Farshidi Siamak

Seiten
334-337

Band
1979

Reihe
CEUR Workshop Proceedings

Sprache
Englisch

ISSN
1613-0073

Gesamter Text