Business Process Governance: A Comparative Study of Germany and Japan

Niehaves Björn, Plattfaut Ralf, Becker Jörg


Schlüsselwörter
Governance, Collaboration, Business process management networks, Process management, Country comparison, Quantitative studyPublikationstyp
Aufsatz (Zeitschrift)

Begutachtet
Ja

Publikationsstatus
Veröffentlicht

Jahr
2012

Fachzeitschrift
Business Process Management Journal

Band
18

Ausgabe
2

Seiten
347-371

Sprache
Englisch

DOI